ZREiT I ROK - Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej

UWAGA, STUDENCI I ROKU
KIERUNKU ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

Informujemy, że I rok studiów kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (studia stacjonarne, I stopnia) od dnia 03.11.2021 do 08.11.2021r. będzie realizował zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej.
Z poważaniem
dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka

Prodziekan ds. studenckich WBZ UWM