PILNE: Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia we ramach Projektu "POWER" - dokumentacja

Wszystkie osoby, które aplikowały w rekrutacji uzupełniającej (w dniach 25-31 marca b.r.) do udziału w Projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem i jakości nauczania” proszone są o pilne uzupełnienie dokumentacji o Karty samooceny poziomu kompetencji studenta.

Karty te - odrębne dla każdego wybranej formy wsparcia (kurs, szkolenie, wizyta studyjna), można pobrać bezpośrednio ze strony Projektu pod adresem: http://zpr2.uwm.edu.pl/group/wydzial-bioinzynierii-zwierzat/dokumenty-rekrutacyjne/karty-samooceny-poziomu-kompetencji.

UWAGA: Osoby, które wybrały więcej niż jedną formę wsparcia wypełniają stronę nr 1 każdorazowo dla wszystkich wybranych kursów/szkoleń i jednorazowo strony nr 2 i 3 (część wspólna).

Wypełnione karty prosimy dostarczyć do Pani dr inż. Ewy Burczyk (pokój nr 162) w terminie do 11 kwietnia 2022 roku.

 

Wydziałowy Koordynator Projektu

Prodziekan ds studenckich  - dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka