Rekrutacja na studia podyplomowe: Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa organizują studia podyplomowe

PRODUKCJA PASZ PRZEMYSŁOWYCH I DORADZTWO ŻYWIENIOWE

 

Kontakt:                                                                                                                                        

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, prof. zw.                                                                           

tel.  89 523 35 24; e-mail: krzysztof.lipinski@uwm.edu.pl                                                                  

Sekretarz: Beata Jaworowska tel.: 89 523-34-05                                                                            

e-mail: beata.jaworowska@uwm.edu.pl

Adres: Wydział Bioinżynierii Zwierząt  ul. M. Oczapowskiego 5 p 134, 10-718 Olsztyn

 

Szczegóły - w ulotce informacyjnej