Zaproszenie do udziału w V Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w V Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowanym pod hasłem „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W poprzedniej edycji (20.04.2023 r.) 320 studentów z 21 krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich przedstawiło szereg interesujących wyników badań naukowych i aplikacyjnych. Zostały one zawarte w formie e-książki streszczeń. Ponadto nadesłano ponad 100 opracowań, które zamieszczono w 5. tematycznych monografiach naukowych.

V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) krajowych i zagranicznych uczelni wyższych. Celem Sympozjum jest prezentacja aktywności badawczej studentów w Polsce i na świecie oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

 

Sympozjum odbędzie się w dniu 18. kwietnia 2024 r. w formie hybrydowej.

 

V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych będzie prowadzone w 7. Sekcjach tematycznych: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Biologii Środowiskowej.

Prace przesłane na V MSSKN będą prezentowane w sesji referatowej i posterowej (w jęz. polskim lub angielskim) oraz oceniane przez Komisje Konkursowe.

Rejestracji uczestnictwa, przesłanie zgłoszeń prac wraz ze streszczeniami oraz opłaty uczestnictwa należy dokonać w terminie do 22. lutego 2024 r.

Podstawowa opłata za czynny udział w V MSSKN wynosi 50 zł i obejmuje publikację streszczenia oraz certyfikat dla osób referujących lub prezentujących poster.

Istnieje również możliwość opublikowania rozdziału w monografii (opłata za rozdział w monografii wynosi 295 zł, termin przesłania opracowania upływa 21. marca 2024 r.). Rozdział w monografii (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) zgodnie z obowiązującymi zasadami posiada 20 pkt.

Formularz elektroniczny zgłoszenia będzie dostępny od 8. stycznia 2023 r. na stronie http://www.up.lublin.pl/skn-konferencja.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Z wyrazami szacunku

w imieniu Organizatorów

 prof. dr hab. Marek Babicz

Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

tel. 81 445 67 16, e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl