Zajęcia zdalne - I ROK ZREiT - przedłużenie!

UWAGA, STUDENCI I ROKU

KIERUNKU ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII ,

 
Informujemy, że I rok studiów kierunku ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII (studia stacjonarne, I stopnia)

 

 

 

od dnia 01.12.2021 do 10.12.2021r. będzie realizował zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej.

Z poważaniem
dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka
Prodziekan ds. studenckich
WBZ UWM