Koła naukowe

Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt działa 16 studenckich kół naukowych, skupiających łącznie ponad 160 członków. Pełnomocnikiem Dziekana ds. kół naukowych jest dr inż. Katarzyna Ząbek

NAZWA KOŁA

Katedra
przy której działa Koło Naukowe

Opiekun Koła

Naukowe Koło Hodowców Trzody ChlewnejKatedra Hodowli Trzody Chlewnejdr inż. Dorota Bugnacka
Naukowe Koło Hodowców Zwierzyny Łownej „HUBERTUSKatedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwaprof. dr hab. Paweł Janiszewski
Naukowe Koło PszczelarzyKatedra Drobiarstwa i Pszczelnictwaprof. dr hab. Jerzy Wilde, prof. zw.
Naukowe Koło DrobiarzyKatedra Drobiarstwa i Pszczelnictwaprof. dr hab. Krzysztof Kozłowski
Naukowe Koło Hodowców BydłaKatedra Żywienia Zwierząt, Paszoznawstwa i Hodowli Bydłaprof. dr hab. Zenon Nogalski, prof. zw.
Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz Chimera

 

 Katedra Hodowli Owiec i Kóz

dr inż. Katarzyna Ząbek
Koło Naukowe Hodowców Koni i Jeździectwa "TOGO"Katedra Hodowli Koni i Jeździectwadr inż. Magdalena Łuczyńska
Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów ZwierzęcychKatedra Hodowli Owiec i Kózdr inż. Iwona Chwastowska-Siwecka

Studenckie Koło Naukowe „Hodowców zwierząt amatorskich

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych I Łowiectwaprof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów UżytkowychKatedra Hodowli Zwierząt Futerkowych I Łowiectwadr hab. Janusz Strychalski
Studenckie Naukowe Koło Żywienia ZwierzątKatedra Żywienia Zwierząt, Paszoznawstwa i Hodowli Bydła
prof. dr hab. Krzysztof Lipiński
Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii ZwierzątKatedra Biochemii i Biotechnologii Zwierzątdr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska, prof. UWM
Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu ZwierzątKatedra Dobrostanu Zwierząt i Doświadczalnictwa
dr hab. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM
Naukowe Koło Hydrobiologów i RybakówKatedra Ichtiologii i Akwakulturydr inż. Krzysztof Kozłowski
Naukowe Koło Akwarystów „Labeo"Katedra Ichtiologii i Akwakulturyprof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. zw.
Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa
i Aktywnej Ochrony Ryb "FARIO"
Katedra Ichtiologii i Akwakulturydr inż. Mariusz Szmyt
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Genetyki "Helisa"
Katedra Genetyki Zwierząt
prof. dr hab. Stanisław Kamiński

Dzięki zaangażowaniu członków kół naukowych, a także wszechstronnej pomocy ich opiekunów, działalność kół została wielokrotnie wyróżniona na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych. Rozwijanymi formami aktywności członków kół jest zbieranie i opracowywanie wyników badań, udział w obozach i seminariach naukowych oraz uczestnictwo w organizacji sesji naukowych. W ramach kół studenci realizują tematy badawcze zbieżne z tematyką badawczą Katedr, przy których zostały powołane. Szczegółowymi informacjami na temat działalności kół naukowych funkcjonujących na Wydziale służą ich opiekunowie. ZAPRASZAMY!