Biuro Karier UWM

Biuro Karier UWM

Prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów i absolwentów UWM na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego.  Działa po to, aby pomagać  w znalezieniu idealnego dla siebie  miejsca na rynku pracy. 

Studia to najlepszy czas na rozmaite działania, które pogłębią wiedzę, doświadczenie i ułatwią wyróżnienie się wśród rzeszy podobnych absolwentów. Podczas spotkań indywidualnych i grupowych pracownicy Biura szkolą, doradzamją i projektują ścieżki kariery, tak aby każda osoba jak najlepiej wykorzystała swój potencjał.

Do aktywności Biura należą:

  • świadczenie indywidualnych konsultacji doradczych i coachingowych,
  • prowadzenie i organizowanie szkoleń i warsztatów,
  • organizowanie targów pracy,
  • pozyskiwanie ofert praktyk, staży, pracy,
  • organizacja prezentacji firm na uczelni
  • nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

Kontakt:
Jolanta Sołodow 
Doradczyni zawodowa
email: jolanta.solodow@uwm.edu.pl 
tel.: 89 524 5184

Iwona Olechnowicz 
Doradczyni zawodowa 
email: iwona.olechnowicz@uwm.edu.pl 
tel.: 89 524 6244

Adres biura: Prawocheńskiego 13/7 , 10-720 Olsztyn 

Strona intternetowa: https://cwo.uwm.edu.pl/biuro-karier

Profil na potalu Facebook: https://www.facebook.com/KARIERAUWM

Zachęcamy do