Oferta dla szkół

Wydział Bioinżynierii Zwierząt zaprasza zainteresowane szkoły - zarówno podstawowe, jak i ponadpodstawowe, do uczestnictwa w prowadzonych przez pracowników Wydziału zajęć z zakresu nauk przyrodniczych. Proponujemy  uczestnictwo w zajęciach praktycznych, prowadzonych w specjalistycznych laboratoriach Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz dla uczniów młodszych - zajęcia ze zwierzętami (psy, owce, kozy, konie).

Zajęcia realizowane na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt poruszają zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska, podstaw genetyki i biochemii, jakości żywności (wg zasady „od pola do stołu”), zagrożeń środowiskowych w życiu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem chorób odzwierzęcych, jak również podstaw chowu i hodowli zwierząt.

Jednocześnie uczniowie uzyskają możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą badawczą, metodami oceny jakości środowiska życia człowieka, jak również analizą jakości żywności na każdym etapie jej powstawania. Tak nowoczesne metody dydaktyczne w znacznym stopniu poszerzą wiedzę uczniów. Część doświadczalna zajęć umożliwi również uczniom usystematyzowanie posiadanych wiadomości oraz poszerzenie zainteresowań w zakresie nauk przyrodniczych.

Proponowana tematyka zajęć:

 1. Degradacja witamin w produktach żywnościowych (na przykładzie wit. C – doświadczenia) - Katedra Żywienia Zwierząt, Paszoznawstwa i Hodowli Bydła
 2. Szkodniki w żywności – czyli czy wiesz co kupujesz w sklepie? - Katedra Żywienia Zwierząt, Paszoznawstwa i Hodowli Bydła
 3. Czy w każdym jajku jest kurczak? - Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa
 4. Co wiesz o jajku... - Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa
 5. Czy wiesz co jesz – mleko i jego jakość - Katedra Żywienia Zwierząt, Paszoznawstwa i Hodowli Bydła
 6. Poznaj swoje DNA - Katedra Genetyki Zwierząt
 7. Chemia biologiczna od kuchni - Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 8. Czy wiesz co jesz?Ocena jakości żywności – czyli "od pola do stołu" - Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
 9. Walory prozdrowotne produktów owczarskich - Katedra Hodowli Owiec i Kóz
 10. Czy wszystkie owce są takie same? - Katedra Hodowli Owiec i Kóz
 11. Filcowe rękodzieło - Katedra Hodowli Owiec i Kóz
 12. Zwierzęta amatorskie i towarzyszące w życiu człowieka - Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa
 13. Drobnoustroje wokół nas - Katedra Dobrostanu Zwierząt i Doświadczalnictwa
 14. Zanieczyszczenia powietrza - co nam zagraża? - Katedra Dobrostanu Zwierząt i Doświadczalnictwa
 15. Biologia rodziny pszczelej - czyli skąd bierze się miód? - Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa
 16. O koniach prawie wszystko - Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
 17. Co wiesz o swoim psie? - Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
 18.  A może papieroska??? - Katedra Dobrostanu Zwierząt i Doświadczalnictwa
 19. Jak zajrzeć rybie w metrykę? – Katedra Ichtiologi i Akwakultury
 20. Co wiesz o kawiorze? – Katedra Ichtiologi i Akwakultury
 21. Gdzie jest Nemo? – Katedra Ichtiologi i Akwakultury
 22. Perełka naszych wód – Katedra Ichtiologi i Akwakultury
 23. Skąd się biorą ryby w wodzie? – Katedra Ichtiologi i Akwakultury
 24. Po pierwsze nie szkodzić, po drugie pomagać, czyli jak skutecznie chronić ryby? – Katedra Ichtiologi i Akwakultury
 25. Obce inwazyjne gatunki ryb w naszych rzekach i jeziorach – Katedra Ichtiologi i Akwakultury
 26. Świat naszych zmysłów – Katedra Ichtiologi i Akwakultury
 27. Dobra ryba, czyli jaka? – Katedra Ichtiologi i Akwakultury

Zainteresowane współpracą Szkoły prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu i tematyki zajęć.

Osoba do kontaktu: dr Kamil Oleński, e-mail: kamel@uwm.edu.pl