Plany zajęć

Semestr zimowy 2023/2024
 

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - Język obcy

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - Wychowanie fizyczne


PLANY ZAJEĆ

       
UWAGA: 

Plany zajęć są poddawane aktualizacji. Na końcu strony odpowiedniego pliku zamieszczona jest data aktualizacji planu.

Listy studentów uczestniczących w zajęciach dostępne są indywidualnie dla każdego Prowadzącego, po zalogowaniu się do systemu USOSweb (link: https://usosweb.uwm.edu.pl), w zakładce "MÓJ USOSWEB" /"Grupy zajęciowe".

 

 Studia stacjonarne - kierunek: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Studia stacjonarne - kierunek: ICHTIOLOGIA i AKWAKULTURA

 Studia stacjonarne - kierunek: ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

Studia stacjonarne - kierunek: ZOOTECHNIKA


 

TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
semestr zimowy 2023/2024:

Zootechnika, STUDIA I - stopnia, ROK I, sem. 1

NR ZJAZDU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DATA

06-08

X

13-15

X

20-22

X

27-29

X

17-19

XI

24-26

XI

08-10

XII

15-17

XII

12-14

I

26-28

I

Zjazd zaliczeniowy: 09 -11. 02. 2024

 

Zootechnika, STUDIA I - stopnia, ROK II, sem. 3 oraz rok IV, sem. 7

NR ZJAZDU

1

2

3

4

5

6

7

8

DATA

29 IX

-1X

06-08

X

20-22

X

03-05

XI

17-19

XI

01-03

XII

15-17

XII

19-21

I

Zjazd zaliczeniowy: 02-04. 02. 2024

 

Zootechnika, STUDIA I - stopnia, ROK III, sem. 5

NR ZJAZDU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DATA

06-08

X

13-15

X

20-22

X

27-29

X

17-19

XI

24-26

XI

08-10

XII

12-14

I

26-28

I

Zjazd zaliczeniowy: 09-11. 02. 2024


 

 STUDIA II - stopnia, ROK II, sem. 2

NR ZJAZDU

1

2

3

4

5

6

78910

DATA

06-08

X

13-15

X

20-22

X

27-19

X

17-19

XI

24-26

XI

08-10

XII

15-17

XII

12-14

I

26-28

I

Zjazd zaliczeniowy: 09-11. 02. 2024


 

Studia niestacjonarne - kierunek: ZOOTECHNIKA