Pełnomocnik Dziekana ds. Równości Szans

Pełnomocnik Dziekana ds. Równości Szans - Wydziałowy przedstawiciel Komisji ds. Równości Szans Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr inż. Monika Sobczuk-Szul

Katedra Żywienia Zwierząt, Paszoznawstwa i Hodowli Bydła
ul. Oczapowskiego 5, pokój 152A, 10-719 Olsztyn
telefon: (89) 523 38 56

e-mail: monika.sobczuk@uwm.edu.pl