Opiekunowie lat

2023/2024

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Rok

Nazwisko opiekuna roku

Katedra

telefon

KIERUNEK: Ichtiologia i akwakultura (SS)

I

 dr inż. Krzysztof Kozłowski
Katedra Ichtiologii i Akwakultury (89) 523 47 90

III

 dr inż. Katarzyna Targońska

Katedra Ichtiologii i Akwakultury(89) 524 56 02

Kierunek: Zootechnika (SS i SN)

I

 dr inż. Justyna Błażejak-Grabowska
Katedra Towaroznawstwa Ogónego i Doświadczalnictwa (89) 523 39 55

II

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
(89) 523 33 93

III

Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa

 (89) 523 37 90

I drugiego 
stopnia

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej 

(89) 523 49 26

 

II drugiego 
stopnia

dr inż. Krzysztof Karpiesiuk

 Katedra Hodowli Trzody Chlewnej (89) 523 38 43

Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (SS)

I

 dr inż. Adriana PawelecKatedra Hodowli Koni i Jeździectwa  (89) 523 53 32

II

 dr hab. Paweł Brym, prof. UWM

Katedra Genetyki Zwierząt

(89) 523 49 82

III

dr inż. Magdalena Łuczyńska

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa

(89) 523 48 19

I drugiego stopnia

dr hab. Marek Lecewicz, prof. UWM

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 524 55 72

 II drugiego 
stopnia

dr hab. inż. Katarzyna Śmiecińska 

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

(89) 523 32 28