Ubezpieczenie

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM wspólnie z ISIC Polska przygotowała unikalną ofertę ubezpieczenia NNW w Europie i OC podczas praktyk, zajęć, staży wraz z Międzynarodową Legitymacją Studencką ISIC w wersji wirtualnej.

Karta ISIC z ubezpieczeniem NNW i OC (2023/2024)

  • ubezpieczenie w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w Europie, suma do 20 000 zł
  • ubezpieczenie w zakresie OC podczas praktyk, zajęć organizowanych przez UWM: 10 000 zł
  • wirtualna legitymacja studencka ISIC
  • dostęp do kilkuset zniżek i ofert przygotowanych specjalnie dla studentów
Jak nabyć kartę ISIC z ubezpieczeniem NNW i OC?

 

Szczegółowe informacje dotyczące karty ISIC i ubezpieczenia znajdują na stronie: www.russ.uwm.edu.pl/ubezpieczenie