Praktyki studenckie

Praktykami studenckimi na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt kieruje:

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich:  

prof. dr hab. Jan Miciński (micinsk@uwm.edu.pl)

pokój 150. tel.: 662-377-882

Opiekun praktyk na kierunkach Zootechnika oraz Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii: 

dr inż. Katarzyna Ząbek (katarzyna.zabek@uwm.edu.pl)

pokój 147, tel.: 89/523-38-58

Opiekun praktyk na kierunku Ichtiologia  i akwakultura:

dr inż. Mariusz Szmyt (mariusz.szmyt@uwm.edu.pl)  

pokój tel. 89/524-51-33

Sprawy administracyjne praktyk związane z organizacją i realizacją praktyk:

dr inż. Alicja Sobczak (alicja.sobczak@uwm.edu.pl)

pokój 139A, tel.: 886-124-300 lub 89/523-38-06

UWAGA!
Konsultacje w sprawie praktyk.

Prof. dr hab. Jan Miciński: Poniedziałek   11.00 – 11.45

                                        Środa              10.00 – 10.45

                                        Czwartek         9.00 – 10.00       

 

dr inż. Katarzyna Ząbek:   Piątek              8.30 – 10.00      

dr  inż.  Mariusz  Szmyt :   Środa            11.00 – 11.45

                                         Czwartek      13.00 – 13.45