Samorząd studencki

 Skład osobowy RWSS WBZ na rok akademicki 2023/2024

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

E-MAIL

PREZYDIUM RWSS

Przewodnicząca

 Małgorzata Modliborska

668 260 703

malgorzata.modliborska@student.uwm.edu.pl

I wiceprzewodniczący

Tomasz Urbański

536 840 224

tomasz.urbanski@student.uwm.edu.pl

II wiceprzewodniczący

Agnieszka Kubić

501 380 326

agnieszka.kubic@student.uwm.edu.pl

Delegat do RUSS

Maja Kamińska

666 074 160

majaa.kaminskaa@gmail.com

Czonek Prezydium

Joanna Szewczak

730 819 692

joanna.szewczak.joannw@gmail.com

Czonek Prezydium

Marcin Leliwa508 251 512marcin.leliwa@student.uwm.edu.pl

KIERUNEK: Ichtiologia i Akwakultura

Starosta I IiA

Adam Kiełb606 104 055 adam.kielb@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I IiA

Błażej Engler535 853 220blazej.engler@student.uwm.edu.pl

Starosta III IiA

Agnieszka Kołosińska

514 445 112

agnieszka.kolosinska@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta III IiA

Monika Zelwer

519 560 025

monika.zelwer@student.uwm.edu.pl

KIERUNEK: Zootechnika

Starosta I ZOOT

  Krystian Ćwikliński  515 155 93 krystian.cwiklinski@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I ZOOT

 Magdalena Ignaczak 733 257 984magdalena.ignaczak@student.uwm.edu.pl

Starosta II ZOOT

Emilia Grünberg

692 630 665

emilia.grunberg@gmail.com

Wicestarosta II ZOOT

Tomasz Urbański

536 840 224

tomasz.urbanski@student.uwm.edu.pl

Starosta III ZOOT

Maja Kamińska

666 074 160

majaa.kaminskaa@gmail.com

Wicestarosta III ZOOT

 Magdalena Kulas

 504 919 864

magdalena.kulas@student.uwm.edu.pl 

Starosta I ROK ZOOT

studia II-stopnia ZOOT

 Agnieszka Kubić 501 380 326 agnieszka.kubic@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I ROK ZOOT

studia II-stopnia ZOOT

 Małgorzata Modliborska668 260 703malgorzata.modliborska@student.uwm.edu.pl

Starosta II Rok

studia II-stopnia ZOOT

Marcin Leliwa

508 251 512

marcin.leliwa@student.uwm.edu.pl

KIERUNEK: Zootechnika,  Studia Niestacjonarne

Starosta I ZOOT

 Aleksandra Szymańska 608 721 684 160080@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I ZOOT

Maciej Klimaszewski519 588 472maciek.klimaszewski@gmail.com

Starosta II ZOOT

Wiktoria Szulc

669 470 723

wiktoria.szulc.1@student.uwm.edu.pl

Starosta III ZOOT

Jakub Kuliński 500 508 453jakub.kulinski@student.uwm.edu.pl

Starosta I Rok

studia II-stopnia ZOOT
   

Starosta II Rok

studia II-stopnia ZOOT

Aleksandra Gniazdowska 664 521 112
aleksandra.gniazdowska@student.uwm.edu.pl

 

KIERUNEK: Zwierzęta w Rekreacji, Edukacji i Terapii

Starosta I Rok ZREiT

 Joanna Zarzycka 697 078 795joanna.zarzycka@student.uwm.edu.pl 
Wicestarosta I Rok ZREiT  Laurenty Sidor 733 345 083dorota.sidor@student.uwm.edu.pl 

Starosta II Rok ZREiT

Joanna Szewczak

730 819 692

joanna.szewczak.joannw@gmail.com

Wicestarosta II Rok ZREiT

Patrycja Buchholz

784 168 393

Patra2002.pb@gmail.com

Starosta III Rok ZREiT

Dorota Dana

666 154 238

166818@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta III Rok ZREiT

Zuzanna Kozłowska

501 462 217

166849@student.uwm.edu.pl

Starosta I Rok

studia II-stopnia  ZRET

Aleksanrda Grela795 597 780aleksandra.grela.student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I Rok

studia II-stopnia  ZREiT

Lidia Stachura 533 815 505stachura.lidia2000@gmail.com

Starosta II Rok

studia II-stopnia  ZRET

Weronika Stempiń504 373 636weronikastempin27@gmail.com

Wicestarosta II Rok

studia II-stopnia  ZREiT

Dominika Mackiewicz514 451 484dominikamac268@gmail.com