MOST


Program MOST jest adresowany do Studentów studiów wyższych oraz Doktorantów, których zainteresowania naukowe mogą być pogłębiane poza uczelnią macierzystą, przez zrealizowanie semestru lub roku studiów w innej uczelni. Program oferuje zainteresowanym ponad 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Mając na względnie liczbę uczestniczących w Programie ośrodków akademickich, jest to łącznie ponad 1000 ofert na studiach wyższych oraz niemal 200 na studiach doktoranckich.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu MOST są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci - Krajowe Programy Mobilności: http://www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow oraz na stronie Programu  www.most.amu.edu.pl. Zainteresowani Studenci i Doktoranci dodatkowo mogą kontaktować się z Uczelnianymi Koordynatorami Programu MOST:

Koordynator Programu MOST dla Studentów:


mgr Marta Gerlich
tel.: 89 524 56 90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl

Biuro ds. Studenckich, pok. 1C -  Rektorat

 

Koordynator programu MOST dla Doktorantów:

mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska - Biuro ds. Kształcenia,

tel.: (89) 523 43 87; 524 52 49

e-mail: malgorzata.krasnodebska@uwm.edu.pl

 

Informujemy, że rekrutacja do krajowego programu mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 będzie trwała w dniach 31 października - 30 listopada 2022.