Rekrutacja uzupełniająca do Projektu "POWER" - Kurs zoofizjoterapii

Pilne: Studenci III Rok ZREiT - rekrutacja uzupełniająca na szkolenia w ramach Projektu "POWER"

 

Uwaga studenci III roku studiów I-stopnia Kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii !

Istnieje możliwość skorzystania z uzupełniajacej rekrutacji na specjalistyczny Kurs zoofizjoterapii realizowany w ramach Zadania 10. Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZprojektu pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości–program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania'' współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

UWAGA!!!!