Rekrutacja uzupełniająca do Projektu "POWER" - Kurs instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna oraz Zooofizjoterapia

 

Uwaga studenci studiów stacjonarncych I - stopnia stopnia Kierunków:  Zootrchnika - IV rok oraz Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii - III Rok !

Istnieje możliwość  dodatkowej rekrutacji na specjalistyczne kursy:  Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnościa jazada konna oraz Zoofizjoterapia  realizowanych w ramach Zadania 10. Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZprojektu pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania'' współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

UWAGA!!!!

  • Ilość miejsc ograniczona: Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnościa jazada konna  - 3 miejsca; Kurs zoofizjoterapii - 1 miejsce
  • Rekrutacja trwa w dniach: 21-22 grudnia 2022 roku.
  • Niezbędne do rekrutacji dokumenty dostępne są  na stronie Projektu. Po uzupełnieniu należy je dostarczyć do Pani dr inż. Ewy Burczk - Sekretariat Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, p. 162.