Przedłużenie rekrutacji LSZI - Summer Camp 2023

Uwaga Studenci!

Rekrutacja na ostatnią edycję Letniej Szkoły Zarządzania Innowacja - Summer Camp 2023

przedłużona do 23 czerwca!

 

 

 

 To doskonała szansa na podniesienie kwalifikacji i spędzenie 2 tygodni w Olsztynie. Dzięki finansowaniu warsztatów ze środków funduszy unijnych udział w projekcie jest bezpłatny, a oragnizator zapewnia także noclegi i wyżywienie.

Warsztaty skierowane są do studentów i studentek studiów stacjonarnych ostatnich dwóch lat tj. 2 i 3 rok licencjatu, 4 i 5 rok jednolitych magisterskich, 4 ostatnie semestry inżynierskich, 1 i 2 rok magisterskich uzupełniających itp. Aby wziąć w nich udział trzeba mieć status studenta – tj. być przed obroną.

Zainteroswnaych prosimy o wypełnienie dokumentów  i przesłanie jak najszybciej ich zdjęć (lub skanów) oraz dostarczenie oryginałów do Starej Kotłowni – ul. Prawocheńskiego 9, I p.