UBEZPIECZENIE OD NNW

PAMIĘTAJ O UBEZPIECZENIU OD NNW
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM wspólnie z ISIC Polska przygotowała unikalną ofertę ubezpieczenia NNW w Europie i OC podczas praktyk, zajęć, staży wraz z Międzynarodową Legitymacją Studencką ISIC w wersji wirtualnej. W przypadku realizowania praktyk śródsemestralnych i wakacyjnych oraz podczas wykonywania niektórych zajęć praktycznych i laboratoryjnych ubezpieczenie może okazać się niezbędne, a nawet konieczne!
Zapraszamy do Dziekanatu, w godzinach przyjęć studentów, po dalsze szczegóły.
Odsyłamy również na stronę internetową: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie.