Spotkanie z kandydatami na studia

SZANOWNI KANDYDACI NA STUDIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z Władzami Wydziału i Radą Wydziałową Samorządu Studenckicgo, które odbędzie się 30 września 2022 roku o godzinie 14:00 w auli im. Prof. M. Gotowca w budynku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, ul. Oczapowskiego 5.

Podczas spotkania zostaną omówione sprawy organizacyjne związane z Wydziałową Inauguracją roku akademickiego oraz zasady zapisu na lektoraty z języków obcych.

Obecność obowiązkowa

 

 

Z poważaniem,

Dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka

Prodziekan ds. studenckich