Program POWER, Kierunek ZREiT

UWAGA! Studenci III roku kierunku „Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii” zakwalifikowani do udziału w programie podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój (POWER): 

Rozpoczynamy przygotowanie do realizacji poszczególnych form wsparcia. Proszę o zapoznanie się z informacjami  zamieszczonymi są na stronie projektu w zakładce:

Strefa studenta / Wydział Bioinżynierii Zwierząt

pod adresem: http://zpr2.uwm.edu.pl/group/wydzial-bioinzynierii-zwierzat/karty-samooceny-poziomu-kompetencji-studenta-studenci-kierunku

 

Koordynator wydziałowy projektu

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka

Prodziekan ds. studenckich WBZ