Pilne: Studenci II Rok ZREiT - rekrutacja uzupełniająca na szkolenia w ramach Projektu "POWER"

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia w ramach Projektu "POWER"

Uwaga studenci II roku studiów I-stopnia Kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii !

Istnieje możliwość skorzystania z uzupełniajacej rekrutacji na specjalistyczne szkolenia i wyjazdy realizowane w ramach Zadania 10. Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZprojektu pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości–program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania'' współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wolne miejsca dotyczą nastepujacych form wsparcia:

  • Kurs dogoterapii
  • Kurs zoofizjoterapii
  • Kompetencje miękkie - zarządznie stresem
  • Wyjazd do ogrodu zooologicznego

UWAGA!!!!