Rekrutacja do Programu „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”

Informujemy studentów i doktorantów o prowadzonej rekrutacji dotyczącej programu: „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” prowadzonego przez Akademię Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (AB UWM).
Projekt przygotowuje studentów i doktorantów ze wszystkich wydziałów do komercjalizacji badań oraz prowadzenia własnej, innowacyjnej działalności gospodarczej. Kurs będzie obejmował 350 godzin zajęć realizowanych w dwóch semestrach. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, ćwiczeń, spotkań    z przedsiębiorcami i gier biznesowych. W ramach programu AB UWM zapewni kontakt z praktyką gospodarczą, która może być pomocna w realizacji projektów naukowo-badawczych oraz w tworzeniu własnego modelu biznesowego i przewagi konkurencyjnej.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Więcej informacji o prowadzonej rekrutacji znajduje się na stronie internetowej: akademiabiznesu.uwm.edu.pl W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań zainteresowane osoby proszone są o kontakt mailowy (akademiabiznesu@uwm.edu.pl) lub telefoniczny (+48 532 1 1 1 220).