Rekrutacja uzupełniająca do Projektu "POWER" - Wyjazd do ogrodu zoologicznego

Rekrutacja uzupełniająca do Projektu "POWER" - Wyjzad do ogrodu zoologicznego

 

Uwaga studenci studiów stacjonarncych I - stopnia stopnia Kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii - III Rok !

Istnieje możliwość  dodatkowej rekrutacji na wyjzad w ramach Zadania 10. Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZprojektu pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania'' współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

UWAGA!!!!