Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia w ramach Projektu "POWER"

STUDENCI WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT!!!!

Istnieje możliwość dodatkowej rekrutacji na specjalistyczne szkolenia realizowane w ramach Zadania 10. Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZprojektu pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości–program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania'' współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

UWAGA!!!!

  • W projekcie mogą brać udział tylko studenci/tki WBZ studiów stacjonarnych, którzy ukończą studia do 30.09.2023 roku (czyli studenci trzech ostatnich semestrów studiów dwóch ostatnich semestrów studiów).
  • Rekrutacja trwa w dnaich: 25-31 marca 2002 roku.
  • Ograniczona ilość miejsc!

Regulamin rekrutacji i niezbędne dokumenty dostępne sa na stronie Projektu w zakładce: Harmonogramy rekrutacji.