Praktyki w Urzędzie Marszałkowskim dla studentów UWM

Dzięki porozumieniu pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich w ww. instytucji. Podanie o praktyki należy składać w Departamencie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przy ul. E. Plater 1 -  pokój nr 117. W podaniu należy uwględnić docelowy Departament, w którym student jest zainteresowany do odbycia praktyki.

UWAGA: 

Informacje na  temat możliwości uwzględnienia ww. oferty jako części obowiązkowych praktyk rezalizowanych przez studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt udziela  Pełnomocnik  Dziekana ds. praktyk studenckich  - prof. dr hab. Jan Miciński (Katedra Hodowli Owiec i Kóz, pokój 150).