XVIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój.

Komitet organizacyjny zawiadamia o zapisach na XVIII Ogólnokrajową Konferencję Naukową: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój. Konferencja odbędzie się w dnaich 23-24 listopada 2023 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz on-line w tym samym czasie.

 

Konferencja ta jest współorganizowana przez:

  • Wydawnictwo Młodzi Naukowcy;
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
  • Polskie Towarzystwo Geofizyczne;
  • Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.

 

Główne cele:

- prezentacja prac Młodych Naukowców, zarówno prac badawczych, jak i przeglądowych;

- wygłoszenie referatu lub/i prezentacja posteru;

- udział w wykładach zaproszonych prelegentów;

- publikacja dwóch artykułów (monografie), oraz streszczenia referatu/posteru (materiały konferencyjne), (numery ISBN);

- autorzy najlepszych prac z nauk przyrodniczych otrzymają propozycję publikacji w czasopiśmie naukowym „Przegląd Hodowlany”, ISSN 0137-4214 (20punktów);

- w głosowaniu publiczności wyłonimy trzy najlepsze prezentacje, które zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi;

- integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń;

- nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy między jednostkami naukowymi.

 

Szczegóły znaleźć można w załączniku (komunikkat nr 1) oraz pod adresem: www.mlodzinaukowcy.com i https://doc.umed.pl/komunikat-iv-edycja-documed