Konkurs PFRON dla absolwentów: OTWARTE DRZWI

Uwaga dyplomanci i promotorzy!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”, na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.
Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/ lub pisząc na adres e-mail: konkurs@pfron.org.pl

Do pobrania