Studia II stopnia - Terminy obron prac magisterskich

UWAGA !!!  

STUDENCI  II  ROKU 

STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKÓW:

ZOOTECHNIKA,  ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII  

TERMINY OBRON MAGISTERSKICH !!!

 

od 26 czerwca do 12 lipca 2023 roku, w godzinach od 8:15 do 14:00  

W dziekanacie WBZ znajduje się LISTA do zapisów na obronę. Student przed złożeniem pracy proszony jest o ustalenie terminu egzaminu z promotorem i recenzentem swojej pracy magisterskiej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie min. 7 dni przed egzaminem  dyplomowym  w dziekanacie WBZ:

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA PRACY -  DO 30.06.2023!!!

Student, który już wie, że nie złoży w w/w terminie pracy proszony jest o niezwłoczne napisanie podania do Pani Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej  o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia 15 września 2023 (http://www.uwm.edu.pl/wbz/studenci/wzory-dokumentow-podania)

Proszę również pamiętać o „rozliczeniu się z biblioteką” przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego!