Projekt „ConSlMium”

Informujemy, iż Rada Unii Europejskiej we współpracy z Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, po raz drugi organizuje projekt ConSlMium dla studentów (obywateli UE) polegający na przeprowadzeniu symulacji pracy Rady UE. 

Realizacja szkolenia odbędzie się w terminie 18-19 kwietnia 2024 r. w Brukseli. Koszty podróży (17 i 20 kwietnia 2024 r., wyjazd/powrót musi nastąpić z/do miasta, w którym znajduje się uczelnia macierzysta studenta) oraz zakwaterowania (3 noce) zostaną pokryte z projektu.

UWAGA:

  • W rekrutacji mogą wziąć udział kandydaci spełniający kryteria opisane w załączniku nr 2, a w szczególności powinni być studentami 3. roku studiów licencjackich bądź jednolitych studiów magisterskich lub studentami studiów drugiego stopnia.
  • Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich może zgłosić łącznie tylko 6 kandydatów (3 studentów i 3 studentki), którzy będą podlegali dalszemu procesowi rekrutacji. Z pośród zgłoszonych kandydattur ze wszystkich konferencji zostanie wyłonionych 6 ostatecznych kandydatów.

Zgłoszenia powinny zawierać następujące dokumenty w języku polskim:

- list motywacyjny

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Ze względu na niewielką ilość miejsc w projekcie „ConSlMium”, w procesie rekrutacji będą brały udział zgłoszenia z kompletną dokumentacją, zatwierdzone przez Władze Uczelni!


 

Szczególowe informacje i dokumenty znajdują się w załącznikach.

Osoby zainteresowaneudziałem w projekcie prosimy o osobisty kontakt w terminie do 07 października 2023 roku z Prodziekan ds. studenckich - dr inż. Iwoną Chwastowską-Siwiecką (p. 118A)