IV ROK Zootechnika i BPŻ - Ważne informacje

UWAGA!

STUDENCI  IV  ROKU  STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

KIERUNKÓW:  ZOOTECHNIKA I BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 

       

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w dziekanacie (min. 7 dni przed egzaminem inżynierskim -  tj. do 1.02.2023r.):

 

- 1 egzemplarza pracy inżynierskiej z płytą CD

- OŚWIADCZENIA (zgoda na udostępnienie pracy) 1) wg Zarządzenia Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 – wydrukowane z apd  (dołączyć do pracy)

- oświadczenia dot. badania losów absolwentów (na stronie  Uniwersytetu w zakładce: STUDENCI/BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW)

- podania o wydanie dyplomu (wersja A lub B - druk dostępny w załączniku poniżej lub w dziekanacie)

 

W/W DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ (EW. PRZESŁAĆ POCZTĄ) DO DZIEKANATU WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn,  p. 133 (st. stacjonarne), 132 (st. niestacjonarne)

                                                                 

Proszę pamiętać o „rozliczeniu się z biblioteką” po przystąpieniu do egz. dyplomowego!

Osoby, którym zmienił się adres zamieszkania proszone są o uaktualnienie w dziekanacie.

Praca dyplomowa - WAŻNE!!!

Informujemy, że obowiązuje procedura dyplomowania oparta na Zarządzeniu Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych. Instrukcje dla studentów, recenzentów i promotorów znajdują się na stronie http://apd.uwm.edu.pl.

Hiperłącze do tej strony zamieszono także w zakładce Studenci /Ważne dla studenta / Praca dyplomowa (tam znajdują się również strony tytułowe i wymagane tłumaczenia w j. ang.)

SYSTEM   apd.uwm.edu.pl  UDOSTĘPNIA PRACOWNIK KATEDRY, W KTÓREJ  PISANA JEST PRACA!

________________________________________________________________

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH-INŻYNIERSKICH:

    8 lutego 2023 – ZOOT.  GR.  1A + Dualne oraz BPŻ

    9 lutego 2023 – ZOOT.  GR.  2H  oraz 3K

  10 lutego 2023 – ZOOT. NIESTACJONARNE

Logowanie do systemu IRK na studia drugiego stopnia odbędzie się od 30.01 – 14.02.2023 r.  do godz. 15:00.