Spotkanie organizacyjne dla Studentów I Roku

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie organizacyjne dla Studentów I Roku

UWAGA!!!

STUDENCI I ROKU

KIERUNKÓW:  ZOOTECHNIKA ORAZ ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII 

Zapraszam na spotkania organizacyjne, które odbędą się w dniach 4-5 października 2021 roku

w formie zdalnej  - na platformie Microsoft Teams.

Porządek spotkań:

4 października 2021 r. (poniedziałek) godzina: 11:00

kierunek: Zootechnika (studia stacjonarne i niestacjonarne),

Kod umożliwiający dołączenie do zespołu: n943zfd

5 października 2021r. ( wtorek) godzina: 14:00

kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Kod umożliwijacy dołączenie do zespołu: 6382lem

 

STUDENCI I ROKU KIERUNKU: ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA

Zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 4 października 2021 roku o godzinie  8:30

w budynku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, ul. Oczapowskiego 5, sala 349 (II piętro)

 

Prodziekan ds. studenckich

Dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka