Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej

UWAGA, STUDENCI III ROKU

KIERUNKU ZWIERZĘTA W REKREACJI,
EDUKACJI I TERAPII


Informujemy, że III rok studiów kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (studia stacjonarne, I stopnia) od dnia 27.10.2021 do 02.11.2021r. będzie realizował zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej.

Z poważaniem
dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka
Prodziekan ds. studenckich
WBZ UWM