Dodatkowa rekrutacja na szkolenia we ramach Projektów wspólfinansowanych ze środków EFS - AKTUALIZACJA

STUDENCI WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT!

Istniej możliwość dodatkowej rekrutacji na specjalistyczne szkolenia realizowane w ramach zadania 3 "Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne dla studentów/ek WBZ”" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER- I edycja).

Uczestnikiem/czką może zostać student/ka II lub III roku studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2021/2022 lub student/ka studiów II stopnia (4 ostatnie semestry studiów).

Rekrutacja dotyczy: Kursu zoofizjoterapii oraz Kurs zoopsychologii.

Więcej szczegółów i dolumenty niezbene do rekrutacji na oficjalnej stronie Projektu: https://zpr.uwm.edu.pl/group/wydzial-bioinzynierii-zwierzat

Ponadto można aplikować do udziału w szeregu innych szkoleń  realizowanych w ramach Z Projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania  Harmonogram rekrutacji, Regulamin uczestnictwa (zawierajacy m. in. wykaz oferowanych szkoleń) dostępny jest na oficjalnej stronie Projektu:

http://zpr2.uwm.edu.pl/group/wydzial-bioinzynierii-zwierzat/harmonogramy-rekrutacji/harmonogram-rekrutacji-uzupelniajacej

Wydziałowy Koordynator Projektu

Prodziekan ds studenckich  - dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka