III Kongres Młodej Nauki

Szanowni Państwo!

 
W dniach 6-8 lipca 2023 roku na Uniwersytecie Gdańskim będzie odbywał się III Kongres Młodej Nauki. W ramach tego wydarzenia młodzi naukowcy będą mogli podczas paneli zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować tezy czy nawiązać kontakty naukowe. Obecnie zakończył się etap zgłaszania paneli tematycznych, do 11 czerwca można zgłaszać referaty i postery.   
 
W związku z faktem, że konferencja jest interdyscyplinarna, chcielibyśmy przedstawić państwu trzy ogólne panele, które mogłyby zainteresować Państwa:  
 
  • Akademia w ujęciu interdyscyplinarnym; 
  • Morze w perspektywie interdyscyplinarnej; 
  • Nowoczesne sposoby popularyzacji nauki;  
Panele, które odpowiadałyby zainteresowaniom studentów, doktorantów i młodych pracowników znajdują się na stronie internetowej www.kongresmlodejnauki.pl , przy czym prosilibyśmy właśnie o przekazanie wiadomości o Kongresie właśnie tej grupie osób.  

Zachęcamy do zapoznaniem się z pełną listą paneli oraz ze szczegółami na stronie: https://kongresmlodejnauki.pl/