Program POWER, Kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności

UWAGA!

Studenci III roku kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - zakwalifikowani do udziału w programie podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój (POWER):

Rozpoczynamy przygotowanie do realizacji poszczególnych form wsparcia. Proszę o zapoznanie się z informacjami  zamieszczonymi są na stronie projektu w zakładce: Strefa studenta / Wydział Bioinżynierii Zwierząt/, pod adresem: http://zpr2.uwm.edu.pl/group/wydzial-bioinzynierii-zwierzat/karty-samooceny-poziomu-kompetencji-studenta-studenci-1

 

Koordynator wydziałowy projektu

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka