Zajecia zdalne: Zootechnika, I-stopień, I ROK

UWAGA, STUDENCI I ROKU KIERUNKU ZOOTECHNIKA,
Informujemy, że I rok studiów kierunku ZOOTECHNIKA (studia stacjonarne, I stopnia) od dnia 05.11.2021 do dnia 12.11.2021r. będzie realizował zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej.

Z poważaniem


dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka
Prodziekan ds. studenckich
WBZ UWM