ZREiT III ROK - Terminy egzaminów licencjackich

UWAGA !!!  

STUDENCI  III  ROKU 

STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU: ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII  

TERMINY EGZAMINÓW LICENCJACKICH !!!

od 5 do 7 lipca 2023 roku

od godz. 9:00

  • 5.07.2023 r. – grupa H
  • 6-7.07.2023 r. – grupa D

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie min. 7 dni przed egzaminem  dyplomowym  w dziekanacie WBZ:

  • EGZEMPLARZA PRACY licencjackiej z płytą CD (ze znakami wodnymi, instrukcja znajduje się na stronie Umiwersytetu pod adresem:  http://apd.uwm.edu.pl)
  • OŚWIADCZENIA (zgoda na udostępnienie pracy) 1 wg Zarządzenia Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 – wydrukowane z systemu APD
  • OŚWIADCZENIA DOT. BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW - dostępne na stronie Uniwersytetu, w zakładce: absolwenci -  https://uwm.edu.pl/uniwersytet/absolwenci

 

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA PRACY -  DO 30.06.2023!!!

Student, który już wie, że nie złoży w w/w terminie pracy dyplomowej, proszony jest o złożenie do 30 czerwcabr. podania do  Pani Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej  o przedłużenie terminu złożenia pracy do dnia 15 września 2023 (http://www.uwm.edu.pl/wbz/studenci/wzory-dokumentow-podania)

Proszę również pamiętać o „rozliczeniu się z biblioteką” przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego!