Dni informacyje Szkoły Doktorskiej UWM

Począwszy od 19 marca br. rozpoczyna sie cykl spotkań informacyjnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zachęcamy osoby zainteresowane dalszym rozwojem naukowym oraz kandydatów na promotorów do uczestnictwa!