Program MOST - Rekrutacja

Przypominamy o trwającej rekrutacji do programu mobilności studentów MOST, która odbywa się w terminie 31.10. - 30.11.2021 r.

MOST to program, który od ponad 20 lat  cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów.

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia

  • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia

 

Szczegółowe informacje dla Studentów UWM dotyczące programu MOST - w tym kontakt do Uczelnianymch Koordynatorów Programu  dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce: Studenci - Krajowe Programy Mobilności: http://www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow

oraz na oficjalnej stronie internetowej i profilu Facebook projektu - pod adresami:

www.most.amu.edu.pl 

www.facebook.com/programmost2000