Zmiana terminarza rejestracji na przedmioty do wyboru w semestrze letnim 2023/2024

Uwaga studenci! Bardzo ważne informacje!

Biuro ds. Kształcenia informuje, że z uwagi na awarię systemu, uległ zmianie terminarz rejestracji na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego oraz przedmioty ogólnouczelniane na semestr letni 2023/2024.  

 

 

 

Nowe terminy zapisów:

  • Lektoraty (język obcy) - studia stacjonarne: od 14 lutego 2024 roku od godz. 12.00 do 16 lutego 2024 roku do godz. 23.59; studia niestacjonarne - terminy pozostają niezmienione
  • WF: od 14 lutego 2024 roku od godz. 8.00 do 16 lutego 2024 roku do godz. 23.59; termin giełdy przedmiotupozostaje niezmieniony;
  • Przedmiot ogólnouczelniany: od 14 lutego 2024 roku od godz. 14.00 do 17 lutego 2024 roku do godz. 23.59.

Terminy zapisów na przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pozostają bez zmian.


Skorygowany terminarz zapisów dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce studenci/przedmioty do wyboru, https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru