Spotkanie organizacyjne dla Studentów I Roku

UWAGA!!!!

 STUDENCI I ROKU

KIERUNKÓW:

ZOOTECHNIKA,

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI,

ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

 

Zapraszam na spotkanie organizacyjne,

które odbędzie się w dniu 16 października 2020 roku (piątek)

w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Porządek spotkania:

godzina: 13:00

kierunek: Zootechnika (studia stacjonarne i niestacjonarne),

godzina: 14:00

kierunki: Bioinżynieria produkcji żywności i Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

Kod dołączenia do zespołu zostanie Państwu przekazany pocztą elektroniczną na indywidualny adres e-mail w systemie USOS

 

Prodziekan ds. studenckich

Dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka