Terminy zapisów i harmonogramy realizacji przedmiotów do wyboru w semestrze letnim 2024

Uwaga studenci!

Znane są już terminy zapisów żetonowych na przedmioty w semestrze letnim 2024:

PRZEDMIOT

TRYB STUDIÓW/TERMIN ZAPISÓW

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

STACJONARNE

od 12 lutego 2024 r. od godz. 10.00 do 14 lutego 2024 r. do godz. 12.00

JĘZYK OBCY

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

od 12 lutego 2024 r. od godz.12.00

do 14 lutego 2024 r. do godz. 23.59

od 16 lutego 2024 r. od godz. 12.00

do 19 lutego 2024 r. do godz. 23.59

WYCHOWANIE FIZYCZNE

STACJONARNE

od 12 lutego 2024 r. od godz. 8.00 do 16 lutego 2024 r. do godz. 23.59.

Giełda przedmiotu — 17 lutego 2024 r. od godz. 10.00 do godz. 23.59.

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU

NAUK HUMANISTYCZNYCH

LUB SPOŁECZNYCH

STACJONARNE I NIESTACJONARNE

od 15 lutego 2024 r. od godz. 8.00 do 17 lutego 2024 roku do godz. 23.59

UWAGA: Harmonogramy realizacji zajęć przedmiotów znajdują się w zakładce: Studenci/Plany zajęć