Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa

W dniach 7-8 grudnia 2023 r. w Szczecinie odbędzie się organizowana w ramach projektu Strefa Nauki Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa.

Głównym celem Konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań przez studentów z całej Polski.

 

Uczestnikami czynnymi wydarzenia mogą być studenci prezentujący doniesienia naukowe o dowolnej tematyce w obszarach:

  1. nauk o ekonomii, finansach i zarządzaniu (7.12.2023 r.)
  2. nauk humanistycznych i teologicznych (7.12.2023 r.)
  3. nauk społecznych (7.12.2023 r.)
  4. nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu (7.12.2023 r.)
  5. nauk o prawie i administracji (8.12.2023 r.)
  6. nauk ścisłych i przyrodniczych (8.12.2023 r.)

Zapisy trwają do 27 listopada 2023 r.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Uniwersytecie Szczecińskim. Warunkiem czynnego uczestnictwa w II OMSKN jest przesyłanie abstraktów formularzu zgłoszeniowym. Po konferencji zostanie opublikowana publikacja z wybranymi abstraktami wygłoszonymi podczas konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencję otworzy dyskusja o szansach i zagrożeniach dla nauki płynących z rozwoju sztucznej inteligencji. Będzie również dostępna on-line.

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/sQxCNpyUpK9LP2uZA

W przypadku pytań prosimy o kontakt: strefa.nauki@usz.edu.pl