Stopniowe przywracanie zajęć w siedzibie uczelni - aktualizacja

Szanowni Państwo!

W związku z komunikatem JM Rektora dra. hab. Jerzego A. Przyborowskiego, prof. UWM z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przywracania zajęć w siedzibie uczelni, uprzejmie informuję, że w okresach:

10.05-4.06.2021 (II rok ZRET I stopień; I rok ZRET II stopień sem. 2; II rok ZRET II stopień sem. 4)

17.05-11.06.2021 (I rok ZOOT II stopień, sem. 1; II rok ZOOT II stopień sem. 3; III rok RYBACTWO I stopień; I rok RYBACTWO II stopień sem. 1; II rok RYBACTWO II stopień sem. 3)

Zajęcia kontaktowe dla wyżej wskazanych kierunków i roczników będą się odbywały w siedzibie uczelni zgodnie z planem zajęć kontaktowych przedłożonym Państwu na początku semestru letniego.

Natomiast w okresie 7.06 – 25.06 realizowane będą zajęcia, które z uwagi na zawieszenie zajęć stacjonarnych, a zgłoszone przez koordynatorów przedmiotów do późniejszej realizacji nie odbyły się w zaplanowanych okresach (dotyczy to kierunków II i III BPŻ oraz I, II, III ZOOT).

Zaktualizowane plany zajęć kontaktowych zostaną umieszczone na stronie internetowej do piątku 30 kwietnia.

Jednocześnie informuję, że zaplanowane do realizacji zajęcia na studiach niestacjonarnych będą odbywały się według dostępnych na stronie internetowej WBZ planów.

 

                                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                          dr hab. Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM
                                                                                                                     Prodziekan ds. kształcenia WBZ