Stypendia Naukowe: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz im. Marka Baumana

Początek nowego roku akademickiego to wprost idealny moment, żeby przypomnieć studentom z regionu, że mogą ubiegać się Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stypendium Naukowe im. Marka Baumana. Wnioski można składać do 23 października. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 7000 zł.

Jak mówi Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego:" Stypendium naukowe pełni dwie funkcje. Z jednej strony jest nagrodą za pracę i zaangażowanie studenta, z drugiej, bardziej prozaicznej strony, pozwala łatwiej pokonywać codzienne obciążenia związane z poszerzaniem wiedzy. Kolejny rok wspieramy do tych, którzy wymagają od siebie więcej i konsekwentnie pracują na swój sukces. Motywujemy, by dalej rozwijali skrzydła i udowadniamy, że nauka po prostu się opłaca... Inwestujemy w młodych, ambitnych ludzi, którzy lada moment będą kształtować naszą przyszłość".

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest m.in. uzyskanie średniej ocen za poprzedni rok akademicki w wysokości 90% maksymalnej średniej (tj. ok. 4,5) na danym kierunku oraz dwa osiągnięcia naukowe (np. udział w konferencjach, publikacja artykułu, poster, czy też aktywność w kole naukowym).

Szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie: https://warmia.mazury.pl/kultura/edukacja/stypendia-naukowe-marszalka.

Zachęcamy do składania wniosków!