Odbiór dyplomów inżynierskich - absolwenci 2023 rok

Uwaga Absolwenci studiów I stopnia kierunków:
Zootechnika oraz Bioinżynieria produkcji żywności!

 

Prosimy o odbiór dyplomów i suplementów. 
Zapraszamy do Dziekanatu Wydziału  - pokój 132
  (w godzinach urzędowania).