Egzaminy dyplomowe - informacje

UWAGA!

STUDENCI  IV  ROKU  STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKÓW

ZOOTECHNIKA i BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziekanacie (min. 7 dni przed egzaminem):

 

W/W DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ (EW. PRZESŁAĆ POCZTĄ) DO DZIEKANATU WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT na adres:

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn,  p. 132 (st. stacjonarne),  p.133 (st. niestacjonarne)

Proszę pamiętać o „rozliczeniu się z biblioteką” po obronie pracy dyplomowej

 

Praca dyplomowa  - WAŻNE!!!

  • Informujemy, że obowiązuje procedura dyplomowania oparta na Zarządzeniu Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych. Instrukcje dla studentów, recenzentów i promotorów znajdują się na stronie pod adresem: http://apd.uwm.edu.pl. Hiperłącze do tej strony zamieszczono także w zakładce: Studenci /Ważne dla studenta/ Praca dyplomowa (tam znajdują się również strony tytułowe i wymagane tłumaczenia w języku angielskim).
  • Dostep do systemu Archiwum Prac Dyplomowtych (APD) UMOŻLIWIA PRACOWNIK KATEDRY, W KTÓREJ  STUDENT PISZE PRACĘ.

 


TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH-INŻYNIERSKICH:

 

6 lutego 2024 – ZOOTECHNIKA  - GR. PZiRK

7 lutego 2024 – ZOOTECHNIKA -  GR. 1 HiUZ + DUALNE i GR. 2 HiUZ

8 lutego 2024 – Bioinżynieria Produkcji Żywności

9 lutego 2024 – ZOOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE - GR. 1 HiUZ + GR. 2 HiUZ

 

Uwaga: Logowanie do systemu IRK na studia drugiego stopnia odbędzie się od 29.01. – 13.02.2024 r.  do godz. 15:00.