Terminy obron prac magisterskich

UWAGA!!!

STUDENCI II ROKU

STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKÓW:

ZOOTECHNIKA oraz ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII  

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

TERMINY OBRON MAGISTERSKICH!!!

 od 01 do 12 lipca 2024 roku od godziny 9:00

W dziekanacie WBZ znajduje się LISTA do zapisów na obronę. Student przed złożeniem pracy proszony jest o ustalenie terminu egzaminu z promotorem i recenzentem swojej pracy magisterskiej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie min. 7 dni przed egzaminem dyplomowym w dziekanacie WBZ:

Student, który już wie, że nie złoży w w/w terminie pracy proszony jest o niezwłoczne napisanie podania do Pani Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiejo przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia 15 września 2024 (dostepnego pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/wbz/studenci/wzory-dokumentow-podania)

Proszę również pamiętać o „rozliczeniu się z biblioteką” przed przystąpieniem do egz. dyplomowego!