III Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Studentów i Doktorantów „Zootechnika i Akwakultura – dobre praktyki” - PRZEDŁUŻENIE REJESTRACJI

Instytut Nauk o Zwierzętach, Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Koło Naukowe Hodowli i Żywienia Zwierząt zaprasza studentów i doktorantów do udziału w:

III Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Studentów i Doktorantów

„Zootechnika i Akwakultura – dobre praktyki”

która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2024 r i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń studentów kierunków studiów pokrewnych z zootechniką i akwakulturą.
Wydarzenie organizowane będzie w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.
Konferencja ma charakter tematyczny, a ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jedną z sesji, do której kwalifikuje tematykę swojej pracy:

  1. Jakość i bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego;
  2. Dobrostan i zdrowie zwierząt;
  3. Zwierzęta dzikie i towarzyszące;
  4. Odżywianie i metabolizm zwierząt;
  • W ramach Konferencji przewidziana jest prezentacja prac w formie elektronicznej.
  • Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 01.05.2024 r. w postaci elektronicznej Książki Abstraktów.Konferencja odbywać się będzie w godzinach 09:00-17:00.

Pytania do organizatorów: asaa@sggw.edu.pl
Regulamin dostepny pod adresem: Regulation.docx
Rejestracja on-line: - do 10 kwietnia 2024 pod adresem: https://forms.office.com/e/wg2Gcipjb2

Przesyłanie abstraktów  - do 15 kwietnia 2024, na adres: https://forms.office.com/e/iBrbeY8As